Členské příspěvky

Členské příspěvky na rok 2021
Se začátkem nového roku 2021 nastává také základní povinnost členů
Spolku českých betlemářů, placení členského příspěvku. Pro připomenutí
uvádíme základní informace:
– výše příspěvku se nemění – 250 Kč pro členy z ČR, zahraniční 500 Kč
  v případě členství rodinných příslušníků – platba pouze 1x (odběr 1 časopisu)
– příspěvky odesílejte bankovním převodem na účet spolku – placení v hotovosti
  na schůzích zatím situace nedovoluje.
– číslo účtu k odeslání příspěvku : 2901226639, kód banky 2010 (FIO banka)- jako variabilní symbol použijte Vaše členské číslo, do poznámky uveďte  jméno.
  (v případě, že členské číslo neznáte, obraťte se na pokladníka spolku, obratem
   Vám číslo sdělí – kontakt tel. 608367995, mail.  v.atelier@seznam.cz)
– členské příspěvky uhraďte nejdéle do 31.3. 2021