O Spolku

Spolek českých betlemářů vznikl v roce 2006 jako místo pro setkávání a společné aktivity betlémářů.

Kdo je betlémář? Jako první odpověď se nabízí že ten, kdo vytváří betlémy. Dále ten, kdo již vytvořené postavy, budovy i ostatní části sestavuje dohromady v jeden velký celek. Betlémářem je ale i ten, kdo betlémy sbírá, dále ten, kdo je vystavuje nebo je studuje. Mezi betlémáře se ale počítají i lidé, kteří betlémy obdivují. Zkrátka každý, koho betlémy více zajímají.

V některých betlémářsky specifických oblastech (Poličsko, Valašsko, Plzeňsko, Jižní Morava, …) se členové sdružují do oblastních poboček Spolku.

Spolek vydává pro své členy časopis Betlemář, který vychází pětkrát za rok. Pořádá pravidelné schůzky se zajímavým programem a podílí se každý rok na pořádání výstav v rámci celé ČR. Zde si můžete prohlédnout časopisy „Betlémář“ z posledních let.

Přihlásit do Spolku je možné na adrese Spolek českých betlemářů, Kozlovská 1a, 160 00 Praha 6 nebo e-mailem: milan.zabransky(a)vscht.cz.

Členský příspěvek činí pro rok 2021 250 Kč.