VÝZVA PRO VŠECHNY KREATIVNÍ DĚTI

Aktuální přehled všech betlémů, které se již zapojily do výstavy naleznete ZDE

Spolek českých betlemářů ve spolupráci s firmou ON tisk, s.r.o. pořádají k letošním Vánocům akci

„VELKÁ VÝSTAVA BETLÉMŮ“

Ve vánoční době bývalo hodně výstav betlémů, ale minulý rok se nemohla uskutečnit téměř žádná. V některých místech
se aspoň podařilo vystavit betlémy za okny nebo ve výkladech. Na toto chceme navázat ve větším rozsahu
s dopadem na všechny kouty naší vlasti. Jak na to?

 1. Vytvořte vánoční betlém
  • libovolnou technikou za použití jakýchkoli materiálů (malba, kresba, rytina, anebo trojrozměrné dílo)
  • betlém může vytvořit jednotlivec i skupina dětí (samostatně nebo pod vedením dospělého)
 2. Svoji práci označte logem této výstavy
 3. Dílo vystavte tak, aby ho vidělo co nejvíce lidí
  • za oknem, ve výkladu, v recepcích či na chodbách institucí, v informačních centrech, na regionálních výstavách …
  • vystavujte co nejdéle (podle podmínek místa vystavení), doporučujeme zahájit před první adventní nedělí, tj. 28. listopadu,
  a ukončit někdy po Vánocích, třeba na svátek Tří králů
  • můžete se dohodnout s kamarády a vytvořit „betlémskou cestu“, na které by bylo umístěno více betlémů, aby zájemci při
  jedné procházce mohli vidět práce od několika autorů
  • vhodné místo pro vystavení vyhledejte a zamluvte před tvorbou – betlém tak můžete lépe přizpůsobit daným podmínkám
 4. Vystavený betlém vyfoťte a pošlete spolu s dalšími informacemi na e-mail: betlemy@on-tisk.cz (nebo betlemy2021@on-tisk.cz)
  • napište adresu a místo vystavení betlému – pokud betlém vystavíte v prostorách nějaké organizace, nabízíme umístit k fotografii
  také odkaz na jejich webové stránky; a dále sdělte dny, případně časy, kdy bude dílo k vidění (tyto údaje budou zveřejněny)
  • uveďte jméno a věk autora nebo autorů (zveřejnění pouze se souhlasem zákonných zástupců)
  • telefonický kontakt (nebude zveřejněn, slouží pouze pro organizační účely)
  • můžete doplnit i další vlastní informace o autorovi či betlému
  • pokud nemůžete poslat e-mailem, tak lze fotografii a příslušné údaje zaslat listovní poštou na adresu ON tisk, s.r.o.,
  Výstava betlémů, Křesomyslova 17 F, 140 00 Praha
  • vzor přihlášky najdete na www. betlemari.cz a www.betlemy.cz
  • zásilky e-mailem i poštou přijímáme do 15. prosince 2021
 5. Přidejte souhlas zákonných zástupců
  • fotografii s adresou umístění betlému spolu se jménem a věkem autora/autorů uveřejníme na www.betlemari.cz
  • pro tento účel je nutné, aby ve vaší zprávě byl vysloven souhlas zákonných zástupců dítěte s uveřejněním jména a věku
  dítěte (platí i pro kolektivní práce s uvedením jmen jednotlivých spoluautorů)
  • pokud si nepřejete uvést jméno či věk, zveřejníme jen fotografii betléma a informaci o jeho umístění
  • vzor souhlasu najdete na www.betlemari.cz a www.betlemy.cz

Jsme přesvědčeni, že odměnou pro všechny autory bude každý návštěvník, který se přijde na betlém podívat.

My k tomu přidáme ještě následující bonusy:

• ze zaslaných fotografií vylosujeme 10 a autorům zašleme dárek
• všichni přihlášení autoři obdrží originální pamětní list
• se třemi vybranými účastníky uskutečníme rozhovor, který včetně fotografií uveřejníme v časopise Betlemář
• v časopise Betlemář vyjde i podrobný článek o výstavě, jeho text bude dostupný také na www.betlemari.cz a www.betlemy.cz

Podaří se nám vystavit 50 betlémů? Nebo 100, či snad ještě více?

To závisí na vás, milé děti, rodiče, pedagogové, přátelé, betlemáři. Informaci o akci předejte i svým kamarádům, třeba se k nám také přidají. A když se nám to podaří, tak budeme mít největší společnou výstavu v naší zemi. Pojďte se s námi zapsat pod ustavující nový světový rekord v počtu takto vystavených betlémů – příští rok ho můžeme překonat a zapsat do knihy rekordů!

TAK POJĎME SPOLEČNĚ DO TOHO!

Leták – základní informace o Velké výstavě

Souhlas rodičů se zveřejněním údajů

Sdělení Spolku k ochraně osobních údajů

Přihláška dětského betléma do Velké výstavy betlémů

Logo akce