Výzva pro děti – Velká výstava betlémů

POZOR! DŮLEŽITÁ ZPRÁVA PRO VŠECHNY KREATIVNÍ DĚTI!

Spolek českých betlemářů a firma ON tisk

pořádají k letošním Vánocům akci

„UDĚLEJME VELKOU VÝSTAVU BETLÉMŮ“

Ve vánoční době bývalo hodně výstav betlémů, ale minulý rok se nemohla uskutečnit téměř žádná. Protože doba je nejistá, chceme letos uskutečnit výstavu tak, aby nebyla závislá na uzavřených výstavních prostorech. Loni se v některých místech podařilo vystavit betlémy za okny nebo ve výkladech, a tento nápad chceme využít ve  větším rozsahu, s dopadem na všechny kouty naší vlasti. Jak na to?

1. vytvořte vánoční betlém libovolnou technikou za použití jakýchkoli materiálů. Betlém může být třeba malba, kresba, rytina, anebo trojrozměrné dílo; betlém může vytvořit jednotlivec i skupina dětí, je možné i pod vedením dospělého.

2. vystavte ho za oknem, ve výkladu, v recepcích či na chodbách institucí, v informačních centrech, zkrátka kdekoliv podle toho, co najdete, ale tak, aby byl dostupný zrakům návštěvníků. Betlém by měl být vystaven co nejdéle (podle podmínek místa vystavení). Doporučujeme zahájit před první adventní nedělí, tj. 28. listopadu, a ukončit – pokud by to šlo – někdy po Vánocích, třeba na svátek Tří králů. Můžete se také domluvit s kamarády a vytvořit „betlémskou cestu“, na které by bylo umístěno betlémů více, aby zájemci při jedné procházce mohli uvidět práce od několika autorů.

3. svoji práci opatřete jednoduchým logem této výstavy (namalujte, přilepte), které je umístěno nahoře uprostřed nad textem, nebo logo přiložte zvlášť, abyste dali najevo, že betlém je součástí VELKÉ VÝSTAVY BETLÉMŮ.

4. vystavený betlém ihned vyfoťte a pošlete fotografii e-mailem na adresu betlemy2021@on-tisk.cz spolu s adresou a přesným místem vystavení betlému, s informací v jakém termínu (od – do), dnech a časech je k vidění pro veřejnost (tyto údaje budou zveřejněny), jménem a věkem autora (údaje budou zveřejněny po souhlase zákonných zástupců) a e-mailovým a telefonickým spojením (tyto údaje nebudou zveřejněny), je možné připsat i další podrobnější údaje o autorovi či betlému.

Kdo by neměl přístup do e-mailové pošty, může fotografii a příslušné údaje zaslat listovní poštou na adresu:

ON TISK, výstava, Křesomyslova 17F, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Na webech www. betlemari.cz a www.betlemy.cz najdete vzor přihlášky. Zásilky e-mailem i poštou budeme přijímat od 15. listopadu do 15. prosince letošního roku.

5. fotografii s adresou umístěného betlému a jménem autora/autorů uveřejníme na www.betlemari.cz, kde bude zvláštní oddíl věnován výstavě.

6. abychom mohli u fotografie uveřejnit jméno a věk autora, potřebujeme, aby ve vaší zprávě pro nás byl také vysloven souhlas zákonných zástupců dítěte s uveřejněním jména a věku dítěte-autora betlému; to se týká i prací kolektivních. Pokud byste si nepřáli uvést jméno či věk, zveřejníme jen fotografii betléma a informaci o jeho umístění. Vzor souhlasu najdete na www.betlemari.cz nebo www.betlemy.cz.

7. jsme přesvědčeni, že odměnou pro všechny autory bude každý návštěvník, který se přijde na betlém podívat. My k tomu přidáme ještě bonus: ze zaslaných fotografií vylosujeme 10 a autorům zašleme dárek, všichni přihlášení autoři obdrží originální pamětní list.

8. se třemi vybranými účastníky uskutečníme rozhovor, který s obrazovým doprovodem uveřejníme v časopise Betlemář.

9. V časopise Betlemář vyjde podrobný článek o výstavě, jeho text bude dostupný na www. betlemari.cz a www.betlemy.cz.

Doporučujeme nejprve vyhledat nebo zamluvit vhodné místo k vystavení a pak teprve dělat betlém, abyste ho mohli přizpůsobit podmínkám. Případné dotazy k výstavě na e-mail betlemy2021@on-tisk.cz.

Podaří se nám vystavit 50 betlémů? Nebo 100? Nebo snad ještě více? To závisí na vás, milé děti.

 A řekněte to svým kamarádům, ať se také zapojí. Kdyby se to opravdu povedlo, mohli bychom mít největší výstavu v naší zemi. A kdyby ne počtem, tak určitě rozlohou. Třeba od Ostravy až do Chebu! Není to lákavé?

Tak pojďte do toho!

Leták – základní informace o Velké výstavě

Souhlas rodičů se zveřejněním údajů

Sdělení Spolku k ochraně osobních údajů

Přihláška dětského betléma do Velké výstavy betlémů