Betlémy

Betlém, jako názornou ukázku – vyobrazení narození Ježíše představil František z Assisi v roce 1223. Spolu s přáteli dali dohromady živý betlém v jeskyni za městem. Zobrazení se zalíbilo a protože není možné vždy a všude ukazovat živý betlém, začal se v kostelích a chrámech nahrazovat „figurkovými“ betlémy.

První takový betlém se do Čech dostal s Jezuity v roce 1562 a postupně se šířil po celé zemi. V roce 1780 však císař Josef II. zakázal stavění jesliček v českých kostelích jako nedůstojné zobrazení narození Ježíše. Údajně na základě stížností českých kněží, kteří si stěžovali, že lidé se chodí do kostelů dívat více na jesličky než na jejich kázání a že do betlémů vkládají další figury místních obyvatel. Lidem se ale jesličky líbily, tak si zvyk přenesly do svých domovů. Josef II. se tak nechtěně stal v podstatě zakladatelem českého lidového betlémářství.

České betlémy lze tedy rozdělit do dvou skupin. Klasické „kostelní“ betlémy se svatou rodinou, anděly, pastýři, třemi králi a nezbytným zvířectvem a vedle nich tzv. lidové betlémy. Ty, které bývají nazývány jako „lidové“ mají kromě již vyjmenovaného osazenstva zpravidla plno dalších postav. Místních obyvatel, řemeslníků a především darovníků. Je v nich tak zaznamenán život v době odpovídající vzniku betléma. Lidové betlémy mají různou podobu. Od betlémků vytvořených do malých oříšků přes skříňkové až po „návesní“ betlémy v životní velikosti. Od jednoduchých až po tisícihlavé pohyblivé mechanické betlémy s pohonem. Výtvarníci při jejich zpracování vyzkoušeli snad všechny představitelné materiály.

Styl betlémů se liší i podle jednotlivých tradičních oblastí. A rozeznáváme tak např. třebíčské betlémy, třešťské, orlickoústecké, králické příbramské nebo třeba krušnohorské.

Popularita betlémů v naší zemi je obrovská. Podle průzkumů si doma staví nebo věší na zeď betlémy až 90% domácností. V drtivé většině ostatních zemí postačují lidem betlémy v kostelech a v domácnostech si staví „kostelní“ základ jen velmi málo rodin.

Při mapování betlémářů (ať již tvůrců, stavěčů, sběratelů nebo obdivovatelů) nenajdete v Čechách bílé místo. Od začátku adventu do Hromnic také můžete vidět po republice stovky výstav. Menších nebo větších, soukromých nebo s pomocí některých institucí. V některých oblastech je možné v tuto dobu navštěvovat i domácnosti a prohlédnout si jejich rodinné betlémy.

Spolek českých betlémářů napomáhá s propagací vystavovaných betlémů pomocí projektu „Česko betlémové“.

Kontakty na některé betlémy naleznete ZDE.