PRAVIDELNÉ PŘEDNÁŠKY SPOLKU 2023 – 24

Pravidelná setkání a přednášky se konají každou druhou středu v měsíci od 16.00 v Národopisném Muzeu Národního Muzea, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5. Vstup na přednášky je pro členy Spolku ZDARMA (nečlenové platí vstupné do Muzea 50,-Kč) a jsou otevřeny všem slušným zájemcům a příchozím. Nevychovance vyhodíme. Termíny, témata a další přednášky:

11.října – Části betlémů – Stromy, Lenka Scholzová

8.listopadu – Části betlémů – „Oveček není nikdy dost a přidáme i kozy“ – Jan Roda bude nejen povídat, ale i ukazovat návod, jak se má jednoduše vytvořit ovečka do betléma a snad bude i ukázka vyřezávání ovečky přímo na schůzce.

13.prosince – Části betlémů – Zvířata – Daniela Záveská

10.ledna – Části betlémů – Mechanismy pohyblivých betlémů – Vladimír Glaser – včetně ukázek některých mechanismů

14.února od 16.00 – Výstava českých jesliček o Vánocích roku 1907 v Praze
…historie, exponáty tvůrce

První samostatná výstava jesliček a betlémů se v Praze konala na rozhraní let 1907 a 1908. V prostorách muzea v zahradě Kinských návštěvníci, jichž výstavou prošlo více jak čtyři tisíce, mohli vidět 37 kompletních betlémů, nebo jejich částí. Výstavu pořádala Národopisná společnost a tvůrcem byl duchovní Karel Procházka. Nejen, že se výstava poprvé pokusila ukázat betlemářství jako samostatný fenomén, přispěla i ke vzniku sbírky betlémů dnešního Národopisného muzea NM a Procházkovy knihy O betlemech.
Přednáška představí nejen genezi výstavy, ale i jejího tvůrce K. Procházku a na soudobých i současných fotografiích část tehdy vystavených betlémů a jesliček
. Přednášet bude pan Jaromír Tlustý

13.března – „Technologie tvorby papírových betlémů“, Lenka Scholzová

10.dubna – Technologie tvorby českých betlémů

15.května – Technologie tvorby českých betlémů

12.června – Technologie tvorby českých betlémů

Součástí každé schůzky budou nejen přednášky, ale i důležité záležitosti Spolku českých betlémářů a především diskuse o betlemářských aktualitách a zajímavostech.