Sdělení

Sdělení Spolku českých betlemářů, z. s. k ochraně osobních údajů
V souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) sdělujeme:
Spolek českých betlemářů, z. s., se zavazuje zpracovávané osobní údaje zabezpečit před
neoprávněným nebo nahodilým přístupem, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.